ś. p.

Jerzy Przybylski

zmarł(a) 18.06.2022

żył(a) 73 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 12

Obecny nr grobu 256

Dawny nr grobu 85

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 20.06.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.