ś. p.

Janina Śmiechowska

zmarł(a) 05.11.2022

żył(a) 74 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 11

Obecny nr grobu 224

Dawny nr grobu 254

Rodzaj grobu głębinowy (urna)

Prelongata 09.11.2099

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.