ś. p.

Janina Popek

zmarł(a) 13.04.2024

żył(a) 85 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny |

Rząd 15

Obecny nr grobu 191

Dawny nr grobu 765

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 15.04.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.