ś. p.

Jadwiga Woźniak

zmarł(a) 06.11.2020

żył(a) 64 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 2

Obecny nr grobu 46

Dawny nr grobu 46

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 06.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.