ś. p.

Iwona Szymańska

zmarł(a) 05.11.2023

żył(a) 53 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 3

Obecny nr grobu 45

Dawny nr grobu 193

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 07.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.