ś. p.

Irena Miążek

zmarł(a) 19.03.2021

żył(a) 79 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 7

Obecny nr grobu 128

Dawny nr grobu 10b

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 23.03.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.