ś. p.

Irena Lis

zmarł(a) 15.11.2020

żył(a) 91 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 4

Obecny nr grobu 69

Dawny nr grobu 63

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 16.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.