ś. p.

Helena Zawodna

zmarł(a) 10.10.2022

żył(a) 96 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 15

Obecny nr grobu 251

Dawny nr grobu 1

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 12.10.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.