ś. p.

Gabriela Jach

zmarł(a) 05.08.1998

żył(a) 58 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 5

Obecny nr grobu 83

Dawny nr grobu 158

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 16.10.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.