ś. p.

Franciszka Wronka

zmarł(a) 23.07.2001

żył(a) 78 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 2

Obecny nr grobu 35

Dawny nr grobu 219

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 02.03.2061

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.