ś. p.

Elżbieta Banaszak

zmarł(a) 05.12.2020

żył(a) 69 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 15

Obecny nr grobu 322

Dawny nr grobu 864

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 14.09.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.