ś. p.

Dominika Szymańska

zmarł(a) 24.05.2024

żył(a) 74 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 11

Obecny nr grobu 235

Dawny nr grobu 268

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 24.05.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.