ś. p.

Daniela Wieczorkowska

zmarł(a) 09.11.2022

żył(a) 77 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 5

Obecny nr grobu 90

Dawny nr grobu 530

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 09.11.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.