ś. p.

Daniela Rzanna

zmarł(a) 05.10.2022

żył(a) 82 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 6

Obecny nr grobu

Dawny nr grobu 957

Rodzaj grobu urna

Prelongata 31.12.2099

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.