ś. p.

Czesława Szymańska

zmarł(a) 16.11.2023

żył(a) 80 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 17

Obecny nr grobu 237

Dawny nr grobu 1282

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 17.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.