ś. p.

Czesława Baucz

zmarł(a) 20.10.2023

żył(a) 76 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 12

Obecny nr grobu 255

Dawny nr grobu 442

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 23.10.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.