ś. p.

Bożena Bartkowiak

zmarł(a) 06.11.2022

żył(a) 79 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 9

Obecny nr grobu 168

Dawny nr grobu 185

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 07.11.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.