ś. p.

Bogdana Michalak

zmarł(a) 08.05.2024

żył(a) 82 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 6

Obecny nr grobu 61

Dawny nr grobu 1128

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 08.05.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.