ś. p.

Bogdan Wolek

zmarł(a) 15.06.2024

żył(a) 72 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 12

Obecny nr grobu 168

Dawny nr grobu 1197

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 18.06.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.