ś. p.

Bogdan Szymański

zmarł(a) 08.06.2022

żył(a) 83 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 17

Obecny nr grobu 237

Dawny nr grobu 1282

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 08.06.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.