ś. p.

Barbara Nitka

zmarł(a) 03.11.2022

żył(a) 67 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 5

Obecny nr grobu 112

Dawny nr grobu

Rodzaj grobu urna

Prelongata 07.11.2099

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.