ś. p.

Barbara Chmielewska

zmarł(a) 08.07.2024

żył(a) 87 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 8

Obecny nr grobu 147

Dawny nr grobu 103

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 08.07.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.