ś. p.

Antoni Solarek

zmarł(a) 10.04.1968

żył(a) 66 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 2

Obecny nr grobu 25

Dawny nr grobu 426

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 17.03.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.