ś. p.

Irena Zawodna

zmarł(a) 02.05.2022

żył(a) 60 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 14

Obecny nr grobu 289

Dawny nr grobu 919

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 04.05.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.