ś. p.

Alina Bukowska

zmarł(a) 01.11.2023

żył(a) 84 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 7

Obecny nr grobu 148

Dawny nr grobu 645

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 03.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.