ś. p.

Aleksandra Nawrocka

zmarł(a) 02.06.2024

żył(a) 77 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 6

Obecny nr grobu 55

Dawny nr grobu 1041/1

Rodzaj grobu urna

Prelongata 03.06.2124

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.